Kundanpassade

Utöver standarddimensioner tillverkas kundanpassade grenrör i specialutförande. Med en effektiv produktion är leveranstiderna korta även för kundanpassade grenrör.


BESTÄLLNING AV KUNDANPASSADE GRENRÖR

Valmöjligheter för kundanpassade grenrör:

  • Typ (enkelgren, dubbelgren eller hörngren)
  • Diameter för stamdelen (ex. Ø100 mm)
  • Längd på stamdelen ovan eller under grenanslutning (10 cm är standard)
  • Vinkel mellan huvudstam och grenanslutning/grenanslutningar
  • Diameter för grenanslutning/grenanslutningar
  • Längd på grenanslutning/grenanslutningar

För att beställa kundanpassade grenrör, kontakta Sacpro:

E-post: info@sacpro.se
Telefon: 023 - 79 06 50

 

HUR DU KÖPER RÄTT GRENRÖR

Så här namnger vi vår grenrörsfoder:

Våra standardgrenrör har minst 30 cm grendel och 10 cm stamdel ovanför och under anslutningen till grenanslutningen.

SP Grenrör A / B - D 

A: Diameter för stamdelen, t.ex. Ø 100 mm
B: Diameter för grenanslutning, t.ex. Ø 100 mm
D: Vinkel mellan huvudstam och grenanslutning, t.ex. 45°
Namnet på exemplet ovan: SP Grenrör 100/100-45

För dubbel och hörngren gäller följande

SP Grenrör A / B1 + B2 -  TYP

B1 och B2: Diameter för grenanslutningar
TYP: Variant av grenrörsfoder, Dubbel eller Hörn

Exempel på ett standard grenrörsfoder dubbel:

SP Grenrör 100/100+100-45 Dubbel